Astern 2018 Oel/Leinwand 69×50 cm (c) Andrea Muheim
#34/132
Astern
2018
Oel/Leinwand
69×50 cm
Inkalilien IV 2018 Oel/Leinwand 45×30 cm (c) Andrea Muheim
#35/132
Inkalilien IV
2018
Oel/Leinwand
45×30 cm
 
Inkalilien III 2018 Oel/Acryl/Leinwand 200×130 cm (c) Andrea Muheim
#36/132
Inkalilien III
2018
Oel/Acryl/Leinwand
200×130 cm
 
Inkalilien II 2018 Oel/Acryl/Leinwand 120×90 cm (c) Andrea Muheim
#37/132
Inkalilien II
2018
Oel/Acryl/Leinwand
120×90 cm
Inkalilien I 2018 Oel/Acryl/Leinwand 100×40 cm (c) Andrea Muheim
#38/132
Inkalilien I
2018
Oel/Acryl/Leinwand
100×40 cm
Früchtchen 2018 Oel auf Holz 30×21 cm (c) Andrea Muheim
#39/132
Früchtchen
2018
Oel auf Holz
30×21 cm
 
Nägeli I 2018 Oel/Leinwand 45×30 cm (c) Andrea Muheim
#40/132
Nägeli I
2018
Oel/Leinwand
45×30 cm
Nägeli II 2018 Oel/Leinwand 45×30 cm (c) Andrea Muheim
#41/132
Nägeli II
2018
Oel/Leinwand
45×30 cm
Narzisse II 2018 Oel/Leinwand 45×30 cm (c) Andrea Muheim
#42/132
Narzisse II
2018
Oel/Leinwand
45×30 cm
 
Narzisse I 2018 Oel/Leinwand 45×30 cm (c) Andrea Muheim
#43/132
Narzisse I
2018
Oel/Leinwand
45×30 cm
Trockenblume 2018 Oel/Leinwand 45×30 cm (c) Andrea Muheim
#44/132
Trockenblume
2018
Oel/Leinwand
45×30 cm
 
Winter 2018 / 2021 Oel/Leinwand 45×30 cm (c) Andrea Muheim
#45/132
Winter 2018 /
2021
Oel/Leinwand
45×30 cm
Sonnenhütchen 2018 Oel/Leinwand 45×30 cm (c) Andrea Muheim
#46/132
Sonnenhütchen
2018
Oel/Leinwand
45×30 cm
 
Nägeli 2018 Oel/Acryl/Leinwand 150×70 cm (c) Andrea Muheim
#47/132
Nägeli
2018
Oel/Acryl/Leinwand
150×70 cm
Pinsel-Strauss 2017 Oel/Leinwand 50×40 cm (c) Andrea Muheim
#48/132
Pinsel-Strauss
2017
Oel/Leinwand
50×40 cm
 
Mohnsträusschen 2017 Oel/Leinwand 69×50 cm (c) Andrea Muheim
#49/132
Mohnsträusschen
2017
Oel/Leinwand
69×50 cm
 
Poppy 2017 Oel/Holz 30×21 cm (c) Andrea Muheim
#50/132
Poppy
2017
Oel/Holz
30×21 cm
 
Stadtstrauss 2017 Oel/Leinwand 120×110 cm (c) Andrea Muheim
#51/132
Stadtstrauss
2017
Oel/Leinwand
120×110 cm
The Lovers Present 2017 Oel/Holz 30×21 cm (c) Andrea Muheim
#52/132
The Lovers Present
2017
Oel/Holz
30×21 cm
 
o.T. 2017 Oel/Holz 30,5×25,5×4,5 cm (c) Andrea Muheim
#53/132
o.T.
2017
Oel/Holz
30,5×25,5×4,5 cm
 
Narzisse 2017 Oel/Leinwand 39×30 cm (c) Andrea Muheim
#54/132
Narzisse
2017
Oel/Leinwand
39×30 cm
She wants to go 2017 Oel/Leinwand 39×30 cm (c) Andrea Muheim
#55/132
She wants to go
2017
Oel/Leinwand
39×30 cm
Tulpen und Hyazinthen 2017 Oel/Leinwand 69×65 cm (c) Andrea Muheim
#56/132
Tulpen und Hyazinthen
2017
Oel/Leinwand
69×65 cm
Sonnenhütchen II 2017 Oel/Leinwand 50×40 cm (c) Andrea Muheim
#57/132
Sonnenhütchen II
2017
Oel/Leinwand
50×40 cm
 
Sonnenhütchen I 2017 Oel/Leinwand 50×40 cm (c) Andrea Muheim
#58/132
Sonnenhütchen I
2017
Oel/Leinwand
50×40 cm
 
Sträusschen II 2017 Oel/Leinwand 50×40 cm (c) Andrea Muheim
#59/132
Sträusschen II
2017
Oel/Leinwand
50×40 cm
 
Sträusschen I 2017 Oel/Leinwand 50×40 cm (c) Andrea Muheim
#60/132
Sträusschen I
2017
Oel/Leinwand
50×40 cm
 
Aeste 2017 Oel/Holz 21×21 cm (c) Andrea Muheim
#61/132
Aeste
2017
Oel/Holz
21×21 cm
Aeste Molare 2017 Oel/Leinwand 120×120 cm (c) Andrea Muheim
#62/132
Aeste Molare
2017
Oel/Leinwand
120×120 cm
Hagebutten 2017 Oel/Leinwand 170×100 cm (c) Andrea Muheim
#63/132
Hagebutten
2017
Oel/Leinwand
170×100 cm
Hagebutte 2017 Oel/Leinwand 69×50 cm (c) Andrea Muheim
#64/132
Hagebutte
2017
Oel/Leinwand
69×50 cm
 
Sonnenhütchen II 2017 Oel/Leinwand 120×90 cm (c) Andrea Muheim
#65/132
Sonnenhütchen II
2017
Oel/Leinwand
120×90 cm
Sonnenhütchen I 2017 Oel/Leinwand 115×93 cm (c) Andrea Muheim
#66/132
Sonnenhütchen I
2017
Oel/Leinwand
115×93 cm
Sträusschen III 2017 Oel/Acryl/Leinwand 150×70 cm (c) Andrea Muheim
#67/132
Sträusschen III
2017
Oel/Acryl/Leinwand
150×70 cm
Sträusschen II 2017 Oel/Acryl/Leinwand 150×70 cm (c) Andrea Muheim
#68/132
Sträusschen II
2017
Oel/Acryl/Leinwand
150×70 cm
Sträusschen I 2016 Oel/Acryl/Leinwand 150×70 cm (c) Andrea Muheim
#69/132
Sträusschen I
2016
Oel/Acryl/Leinwand
150×70 cm
Sträusschen 2017 Oel/Holz 20×17,4 cm (c) Andrea Muheim
#70/132
Sträusschen
2017
Oel/Holz
20×17,4 cm
Nägeli 2016 Oel/Holz 26×20 cm (c) Andrea Muheim
#71/132
Nägeli
2016
Oel/Holz
26×20 cm
 
Stadtstrausss 2017 Oel/Holz 12×12 cm (c) Andrea Muheim
#72/132
Stadtstrausss
2017
Oel/Holz
12×12 cm
 
Stadtstrauss 2016 Oel/Leinwand 150×140 cm (c) Andrea Muheim
#73/132
Stadtstrauss
2016
Oel/Leinwand
150×140 cm
 
Nägeli 2016 Oel/Leinwand 160×70 cm (c) Andrea Muheim
#74/132
Nägeli
2016
Oel/Leinwand
160×70 cm
o.T. 2016 Pastellkreide/Papier 57×47 cm (c) Andrea Muheim
#75/132
o.T.
2016
Pastellkreide/Papier
57×47 cm
Stadtstrauss 2016 Pastellkreide / Papier 80×60 cm (c) Andrea Muheim
#76/132
Stadtstrauss
2016
Pastellkreide / Papier
80×60 cm
Geburtstagsstrauss 2016 Oel/Holz 30×21 cm (c) Andrea Muheim
#77/132
Geburtstagsstrauss
2016
Oel/Holz
30×21 cm
 
Von Andrea 2016 Oel/Holz 30×21 cm (c) Andrea Muheim
#78/132
Von Andrea
2016
Oel/Holz
30×21 cm
 
Geburtstagsstrauss 2016 Pastellkreide/Tusche/Papier 57×47 cm (c) Andrea Muheim
#79/132
Geburtstagsstrauss
2016
Pastellkreide/Tusche/Papier
57×47 cm
 
Sonnenhütchen 2016 Pastellkreide / Papier 57×47 cm (c) Andrea Muheim
#80/132
Sonnenhütchen
2016
Pastellkreide / Papier
57×47 cm
 
o.T. 2016 Tusche/Papier 57×47 cm (c) Andrea Muheim
#81/132
o.T.
2016
Tusche/Papier
57×47 cm
Herbststrauss 2016 Tusche/Papier 57×47 cm (c) Andrea Muheim
#82/132
Herbststrauss
2016
Tusche/Papier
57×47 cm
Herbststrauss 2016 Pastellkreide / Papier 57×47 cm (c) Andrea Muheim
#83/132
Herbststrauss
2016
Pastellkreide / Papier
57×47 cm
o.T. 2017 Pastellkreide / Papier 57×47 cm (c) Andrea Muheim
#84/132
o.T.
2017
Pastellkreide / Papier
57×47 cm
Italienisches Gras 2016 Pastellkreide / Papier 30×21 cm (c) Andrea Muheim
#85/132
Italienisches Gras
2016
Pastellkreide / Papier
30×21 cm
 
Italieniaches Gras II 2016 Pastellkreide/Papier 57×47 cm (c) Andrea Muheim
#86/132
Italieniaches Gras II
2016
Pastellkreide/Papier
57×47 cm
Italienisches Gras 2016 Pastellkreide / Papier 57×47 cm (c) Andrea Muheim
#87/132
Italienisches Gras
2016
Pastellkreide / Papier
57×47 cm
 
Trockenblume 2016 Pastellkreide / Papier 57×47 cm (c) Andrea Muheim
#88/132
Trockenblume
2016
Pastellkreide / Papier
57×47 cm
 
Sonnenblumen 2016 Oel/Leinwand 120×90 (c) Andrea Muheim
#89/132
Sonnenblumen
2016
Oel/Leinwand
120×90
Sonnenblumen 2015 Oel/Leinwand 69×50 cm (c) Andrea Muheim
#90/132
Sonnenblumen
2015
Oel/Leinwand
69×50 cm
Herbststrauss 2016 Oel/Leinwand 69×50 cm (c) Andrea Muheim
#91/132
Herbststrauss
2016
Oel/Leinwand
69×50 cm
 
Herbststrauss (Miniatur) 2016 Oel/Holz 12,2×11,2 cm (c) Andrea Muheim
#92/132
Herbststrauss (Miniatur)
2016
Oel/Holz
12,2×11,2 cm
 
Herbststrauss 2016 Oel/Leinwand 150×140 cm (c) Andrea Muheim
#93/132
Herbststrauss
2016
Oel/Leinwand
150×140 cm
Pfingstrose 2015 Oel/Leinwand 160×130 cm (c) Andrea Muheim
#94/132
Pfingstrose
2015
Oel/Leinwand
160×130 cm
 
Dahlie 2015 Oel/Leinwand 69×50 cm (c) Andrea Muheim
#95/132
Dahlie
2015
Oel/Leinwand
69×50 cm
Dahlien 2016 Oel/Leinwand 69×50 cm (c) Andrea Muheim
#96/132
Dahlien
2016
Oel/Leinwand
69×50 cm
 
Herbststrauss 2015 Oel/Leinwand 69×50 cm (c) Andrea Muheim
#97/132
Herbststrauss
2015
Oel/Leinwand
69×50 cm
 
Trockenblumen 2016 Oel/Leinwand 69×50 cm (c) Andrea Muheim
#98/132
Trockenblumen
2016
Oel/Leinwand
69×50 cm
 
Kleines Stilleben 2016 Oel/Holz 14,8×11 cm (c) Andrea Muheim
#99/132
Kleines Stilleben
2016
Oel/Holz
14,8×11 cm
 
Ein grosser und drei kleine Kürbise 2015 Oel/Leinwand 30×39 cm (c) Andrea Muheim
#100/132
Ein grosser und drei kleine Kürbise
2015
Oel/Leinwand
30×39 cm
 
Grosser und kleiner Kürbis 2015 Oel/Leinwand 19×22 cm (c) Andrea Muheim
#101/132
Grosser und kleiner Kürbis
2015
Oel/Leinwand
19×22 cm
Zwei Feigen 2015 Oel/Leinwand 24×30 cm (c) Andrea Muheim
#102/132
Zwei Feigen
2015
Oel/Leinwand
24×30 cm
 
Engel 2013 Oel/Leinwand 14×18 cm (c) Andrea Muheim
#103/132
Engel
2013
Oel/Leinwand
14×18 cm
 
Vögeli 2011 Oel/Leinwand 14×18 cm (c) Andrea Muheim
#104/132
Vögeli
2011
Oel/Leinwand
14×18 cm
Katze und Vögel 2011 Oel/Leinwand 18×23 cm (c) Andrea Muheim
#105/132
Katze und Vögel
2011
Oel/Leinwand
18×23 cm
Affe 2009 Oel 18×24 cm (c) Andrea Muheim
#106/132
Affe
2009
Oel
18×24 cm
Mädchen 2009 Oel 18×25 cm (c) Andrea Muheim
#107/132
Mädchen
2009
Oel
18×25 cm
 
Melone 2009 Oel/Leinwand 23×30 cm (c) Andrea Muheim
#108/132
Melone
2009
Oel/Leinwand
23×30 cm
Engel 2009 Oel/Leinwand 14×18 cm (c) Andrea Muheim
#109/132
Engel
2009
Oel/Leinwand
14×18 cm
 
Angelito 2009 Oel/Leinwand 14×18 cm (c) Andrea Muheim
#110/132
Angelito
2009
Oel/Leinwand
14×18 cm
 
La Signora 2009 Oel 18×25 cm (c) Andrea Muheim
#111/132
La Signora
2009
Oel
18×25 cm
Rössli 2009 Oel 23×30 cm (c) Andrea Muheim
#112/132
Rössli
2009
Oel
23×30 cm
Grossmutters Zimmer 2009 Oel/Leinwand 32×40 cm (c) Andrea Muheim
#113/132
Grossmutters Zimmer
2009
Oel/Leinwand
32×40 cm
Pfingstrosen 2009 Oel/Leinwand 25×35 cm (c) Andrea Muheim
#114/132
Pfingstrosen
2009
Oel/Leinwand
25×35 cm
 
Dahlie 2009 Oel/Leinwand 30×39 cm (c) Andrea Muheim
#115/132
Dahlie
2009
Oel/Leinwand
30×39 cm
 
Dahlie 2009 Oel 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#116/132
Dahlie
2009
Oel
40×50 cm
Pfingstrose 2009 / 2021    Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#117/132
Pfingstrose
2009
/ 2021 Oel/Leinwand
40×50 cm
Altar 2008 Oel/Leinwand 23×30 cm (c) Andrea Muheim
#118/132
Altar
2008
Oel/Leinwand
23×30 cm
Dino und Muscheln 2008 Oel/Holz 26×35 cm (c) Andrea Muheim
#119/132
Dino und Muscheln
2008
Oel/Holz
26×35 cm
Altar 2008 Oel/Leinwand 24×30 cm (c) Andrea Muheim
#120/132
Altar
2008
Oel/Leinwand
24×30 cm
Altar 2008 Oel/Leinwand 24×30 cm (c) Andrea Muheim
#121/132
Altar
2008
Oel/Leinwand
24×30 cm
Bananen 2008 Oel/Leinwand 30×40 cm (c) Andrea Muheim
#122/132
Bananen
2008
Oel/Leinwand
30×40 cm
 
Tres Granadas 2007 Oel/Leinwand 23×30 (c) Andrea Muheim
#123/132
Tres Granadas
2007
Oel/Leinwand
23×30
 
La mesa de Marta 2007 Oel/Leinwand 30×40 cm (c) Andrea Muheim
#124/132
La mesa de Marta
2007
Oel/Leinwand
30×40 cm
Altar 2006 Oel/Leinwand 22×30 cm (c) Andrea Muheim
#125/132
Altar
2006
Oel/Leinwand
22×30 cm
 
Altar 2006 Oel/Leinwand 25×30 cm (c) Andrea Muheim
#126/132
Altar
2006
Oel/Leinwand
25×30 cm
 
Mexikanische Blume 2007 Oel/Leinwand 19×25 cm (c) Andrea Muheim
#127/132
Mexikanische Blume
2007
Oel/Leinwand
19×25 cm
Hahn Grüngasse 2003 Oel/Leinwand 24×30 cm (c) Andrea Muheim
#128/132
Hahn Grüngasse
2003
Oel/Leinwand
24×30 cm
Waschlappen 2003 Oel/Leinwand 25×30 cm (c) Andrea Muheim
#129/132
Waschlappen
2003
Oel/Leinwand
25×30 cm
Nespole 2001 Oel/Leinwand 50×40 cm (c) Andrea Muheim
#130/132
Nespole
2001
Oel/Leinwand
50×40 cm
Blume 2001 Oel/Leinwand 70×40 cm (c) Andrea Muheim
#131/132
Blume
2001
Oel/Leinwand
70×40 cm
Joggeli 1999 Oel/Leinwand 18×30 cm (c) Andrea Muheim
#132/132
Joggeli
1999
Oel/Leinwand
18×30 cm
Rösli von Ursula 2021 Oel/Leinwand 39×30 cm (c) Andrea Muheim
#1/132
Rösli von Ursula
2021
Oel/Leinwand
39×30 cm
Von H-B 2020 Oel auf Leinwand 69×50 cm (c) Andrea Muheim
#2/132
Von H-B
2020
Oel auf Leinwand
69×50 cm
Stern 2020 Oel auf Leinwand 69×50 cm (c) Andrea Muheim
#3/132
Stern
2020
Oel auf Leinwand
69×50 cm
 
Frühlinssträusschen 2020 Oel auf Leinwand 120×90 cm (c) Andrea Muheim
#4/132
Frühlinssträusschen
2020
Oel auf Leinwand
120×90 cm
Löwenzahn 2020 Oel/Acryl auf Leinwand 120×90 cm (c) Andrea Muheim
#5/132
Löwenzahn
2020
Oel/Acryl auf Leinwand
120×90 cm
Kirschblüten 2020 Oel auf Leinwand 110×70 cm (c) Andrea Muheim
#6/132
Kirschblüten
2020
Oel auf Leinwand
110×70 cm
Astern   2018- 2020 Oel auf Holz 30×21 cm (c) Andrea Muheim
#7/132
Astern 2018-
2020
Oel auf Holz
30×21 cm
 
Corona II 2020 Oel/Acryl/Leinwand 50×40 cm (c) Andrea Muheim
#8/132
Corona II
2020
Oel/Acryl/Leinwand
50×40 cm
Corona I 2020 Oel/Acryl/Leinwand 50×40 cm (c) Andrea Muheim
#9/132
Corona I
2020
Oel/Acryl/Leinwand
50×40 cm
Wieder daheim 2020 Oel/Acryl/Leinwand 69×50 cm (c) Andrea Muheim
#10/132
Wieder daheim
2020
Oel/Acryl/Leinwand
69×50 cm
 
Storchschnabel 2019 Oel/Acral/Leinwand 39×39 cm (c) Andrea Muheim
#11/132
Storchschnabel
2019
Oel/Acral/Leinwand
39×39 cm
 
Zwei Anemonen 2019 Oel/Leinwand 50×40 cm (c) Andrea Muheim
#12/132
Zwei Anemonen
2019
Oel/Leinwand
50×40 cm
Kamille 2019 Oel/Leinwand 50×40. cm (c) Andrea Muheim
#13/132
Kamille
2019
Oel/Leinwand
50×40. cm
Monte Vuala 2019 Oel/Acryl/Leinwand 50×40 cm (c) Andrea Muheim
#14/132
Monte Vuala
2019
Oel/Acryl/Leinwand
50×40 cm
Rösli für Seraina 2019 Oel/Leinwand 120×90 cm (c) Andrea Muheim
#15/132
Rösli für Seraina
2019
Oel/Leinwand
120×90 cm
 
Welkes Sträusschen I 2019 Oel auf Leinwand 50×40 cm (c) Andrea Muheim
#16/132
Welkes Sträusschen I
2019
Oel auf Leinwand
50×40 cm
 
Welkes Sträusschen II 2019 Oel/Leinwand 69×50 cm (c) Andrea Muheim
#17/132
Welkes Sträusschen II
2019
Oel/Leinwand
69×50 cm
 
Astern 2019 Oel/Acryl/Leinwand 120×90 cm (c) Andrea Muheim
#18/132
Astern
2019
Oel/Acryl/Leinwand
120×90 cm
Zwei Anemonen III 2019 Oel/Acryl/Leinwand 80×55 cm (c) Andrea Muheim
#19/132
Zwei Anemonen III
2019
Oel/Acryl/Leinwand
80×55 cm
Zwei Anemonen II 2019 Oel/Acryl/Leinwand 69×50 cm (c) Andrea Muheim
#20/132
Zwei Anemonen II
2019
Oel/Acryl/Leinwand
69×50 cm
 
Zwei Anemonen I 2019 Oel/Leinwand 45×33 cm (c) Andrea Muheim
#21/132
Zwei Anemonen I
2019
Oel/Leinwand
45×33 cm
Ein Traum 2019 Oel/Acryl/Leinwand 150×150 cm (c) Andrea Muheim
#22/132
Ein Traum
2019
Oel/Acryl/Leinwand
150×150 cm
Stadtstrauss 2019 Oel/Leinwand 120×90 cm (c) Andrea Muheim
#23/132
Stadtstrauss
2019
Oel/Leinwand
120×90 cm
 
Ein Traum 2019 Oel/Acryl/Leinwand 69×69 cm (c) Andrea Muheim
#24/132
Ein Traum
2019
Oel/Acryl/Leinwand
69×69 cm
 
Vom Berg 2019 Oel/Leinwand 150×100 cm (c) Andrea Muheim
#25/132
Vom Berg
2019
Oel/Leinwand
150×100 cm
Solitaire 2019 Oel/Leinwand 200×130 cm (c) Andrea Muheim
#26/132
Solitaire
2019
Oel/Leinwand
200×130 cm
Inkalilie 2019 Baumwolle auf Acryl 59×51 cm mR. / 42×33 cm oR. (c) Andrea Muheim
#27/132
Inkalilie
2019
Baumwolle auf Acryl
59×51 cm mR. / 42×33 cm oR.
 
Pfingstrose 2019 Baumwolle, gerahmt 68×50 cm mR (c) Andrea Muheim
#28/132
Pfingstrose
2019
Baumwolle, gerahmt
68×50 cm mR
Trockenblumen 2019 Baumwolle/Acryl gerahmt 33×27 cm (c) Andrea Muheim
#29/132
Trockenblumen
2019
Baumwolle/Acryl gerahmt
33×27 cm
 
Sie waren schon da 2018 Oel/Leinwand 130×100 cm (c) Andrea Muheim
#30/132
Sie waren schon da
2018
Oel/Leinwand
130×100 cm
 
Grüner Traum 2018 Oel/Acryl/Leinwand 69×69 cm (c) Andrea Muheim
#31/132
Grüner Traum
2018
Oel/Acryl/Leinwand
69×69 cm
 
Tulpen 2018 Oel/Leinwand 120×90 cm (c) Andrea Muheim
#32/132
Tulpen
2018
Oel/Leinwand
120×90 cm
Frühling in Cobham 2018 Oel/Acryl/Leinwand 120×90 cm (c) Andrea Muheim
#33/132
Frühling in Cobham
2018
Oel/Acryl/Leinwand
120×90 cm
 
×