Röntgenstrasse 2010 Oel/Leinwand 105×115 cm (c) Andrea Muheim
#41/118
Röntgenstrasse
2010
Oel/Leinwand
105×115 cm
Röntgenstrasse 2010 Oel/Leinwand 105×115 cm (c) Andrea Muheim
#42/118
Röntgenstrasse
2010
Oel/Leinwand
105×115 cm
 
Josefstrasse 2010 Oel 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#43/118
Josefstrasse
2010
Oel
40×50 cm
 
Langstrasse 2010 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#44/118
Langstrasse
2010
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Neugasse 2010 Oel 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#45/118
Neugasse
2010
Oel
40×50 cm
 
Josefstrasse 2010 Oel 93×115 cm (c) Andrea Muheim
#46/118
Josefstrasse
2010
Oel
93×115 cm
Ibergeregg 2010 Oel/Leinwand 93×115 cm (c) Andrea Muheim
#47/118
Ibergeregg
2010
Oel/Leinwand
93×115 cm
Langstrasse 2010 Oel 100×160 cm (c) Andrea Muheim
#48/118
Langstrasse
2010
Oel
100×160 cm
 
Neugasse 2010 Oel 130×160 cm (c) Andrea Muheim
#49/118
Neugasse
2010
Oel
130×160 cm
 
Garten 2010 Oel 130×160 cm (c) Andrea Muheim
#50/118
Garten
2010
Oel
130×160 cm
 
Garten 2009 Oel/Sperrholz 21×30 cm (c) Andrea Muheim
#51/118
Garten
2009
Oel/Sperrholz
21×30 cm
 
Neugasse 2009 Oel/Leinwand 190×280 cm (c) Andrea Muheim
#52/118
Neugasse
2009
Oel/Leinwand
190×280 cm
 
Seedorf 2009 Oel/Leinwand 120×150 cm (c) Andrea Muheim
#53/118
Seedorf
2009
Oel/Leinwand
120×150 cm
 
Langstrasse 2009 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#54/118
Langstrasse
2009
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Neugasse 2009 Oel/Leinwand 93×115 cm (c) Andrea Muheim
#55/118
Neugasse
2009
Oel/Leinwand
93×115 cm
 
Neugasse 2009 Oel/Leinwand 190×250 cm (c) Andrea Muheim
#56/118
Neugasse
2009
Oel/Leinwand
190×250 cm
 
Röntgenplatz 2008 Oel/Leinwand 145×160 cm (c) Andrea Muheim
#57/118
Röntgenplatz
2008
Oel/Leinwand
145×160 cm
 
Neugasse 2008 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#58/118
Neugasse
2008
Oel/Leinwand
40×50 cm
Josefstrasse 2008 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#59/118
Josefstrasse
2008
Oel/Leinwand
40×50 cm
Ibergeregg 2008 Oel/Leinwand 130×145 cm (c) Andrea Muheim
#60/118
Ibergeregg
2008
Oel/Leinwand
130×145 cm
 
Josefstrasse 2008 Oel/Leinwand 93×115 cm (c) Andrea Muheim
#61/118
Josefstrasse
2008
Oel/Leinwand
93×115 cm
 
Neugasse 2008 Oel/Leinwand 93×115 cm (c) Andrea Muheim
#62/118
Neugasse
2008
Oel/Leinwand
93×115 cm
 
Josefstrasse 2009 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#63/118
Josefstrasse
2009
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Josefstrasse 2008 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#64/118
Josefstrasse
2008
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Langstrasse 2008 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#65/118
Langstrasse
2008
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Röntgenplatz 2008 Oel/Leinwand 145×160 cm (c) Andrea Muheim
#66/118
Röntgenplatz
2008
Oel/Leinwand
145×160 cm
Neugasse 2008 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#67/118
Neugasse
2008
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Rorbas 2008 Oel/Leinwand 93×115 cm (c) Andrea Muheim
#68/118
Rorbas
2008
Oel/Leinwand
93×115 cm
Dienerstrasse 2008 Oel/Leinwand 93×115 cm (c) Andrea Muheim
#69/118
Dienerstrasse
2008
Oel/Leinwand
93×115 cm
 
Langstrasse 2008 Oel/Leinwand 93×115 cm (c) Andrea Muheim
#70/118
Langstrasse
2008
Oel/Leinwand
93×115 cm
 
Langstrasse 2008 Oel/Leinwand 93×115 cm (c) Andrea Muheim
#71/118
Langstrasse
2008
Oel/Leinwand
93×115 cm
 
Zwinglistrasse 2008 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#72/118
Zwinglistrasse
2008
Oel/Leinwand
40×50 cm
Dienerstrasse 2008 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#73/118
Dienerstrasse
2008
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Langstrasse 2008 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#74/118
Langstrasse
2008
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Dienerstrasse 2008 Oel/Leinwand 40×50 (c) Andrea Muheim
#75/118
Dienerstrasse
2008
Oel/Leinwand
40×50
 
Dienerstrasse 2008 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#76/118
Dienerstrasse
2008
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Lindenhof 2008 Oel/Leinwand 120×170 cm (c) Andrea Muheim
#77/118
Lindenhof
2008
Oel/Leinwand
120×170 cm
 
Langstrasse 2008 Oel/Leinwand 130×160 (c) Andrea Muheim
#78/118
Langstrasse
2008
Oel/Leinwand
130×160
Langstrasse 2008 Oel/Leinwand 130×160 cm (c) Andrea Muheim
#79/118
Langstrasse
2008
Oel/Leinwand
130×160 cm
 
Neugasse 2008 Oel/Leinwand 130×160 cm (c) Andrea Muheim
#80/118
Neugasse
2008
Oel/Leinwand
130×160 cm
 
Ibergeregg 2008 Oel/Leinwand 130×160 cm (c) Andrea Muheim
#81/118
Ibergeregg
2008
Oel/Leinwand
130×160 cm
Illgau 2008 Oel/Leinwand 130×160 cm (c) Andrea Muheim
#82/118
Illgau
2008
Oel/Leinwand
130×160 cm
 
Illgau 2007 Oel/Leinwand 130×160 cm (c) Andrea Muheim
#83/118
Illgau
2007
Oel/Leinwand
130×160 cm
 
Predigerplatz 2007 Oel/Leinwand 130×160 cm (c) Andrea Muheim
#84/118
Predigerplatz
2007
Oel/Leinwand
130×160 cm
Röntgenplatz 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#85/118
Röntgenplatz
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Eschwerwyss 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#86/118
Eschwerwyss
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
Hohlstrasse 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#87/118
Hohlstrasse
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
Hohlstrasse 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#88/118
Hohlstrasse
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
Langstrasse 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#89/118
Langstrasse
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Röntgenplatz 2007 Oel/Leinwand 145×160 cm (c) Andrea Muheim
#90/118
Röntgenplatz
2007
Oel/Leinwand
145×160 cm
 
Langstrasse 2007 Oel/Leinwand 130×160 cm (c) Andrea Muheim
#91/118
Langstrasse
2007
Oel/Leinwand
130×160 cm
 
Langstrasse 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#92/118
Langstrasse
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Langstrasse 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#93/118
Langstrasse
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Tellstrasse 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#94/118
Tellstrasse
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Neugasse 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#95/118
Neugasse
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Neugasse 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#96/118
Neugasse
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
Dienerstrasse 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#97/118
Dienerstrasse
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Langstrasse 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#98/118
Langstrasse
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Neugasse 2007 Oel/Leinwand 130×160 cm (c) Andrea Muheim
#99/118
Neugasse
2007
Oel/Leinwand
130×160 cm
 
Neugasse 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#100/118
Neugasse
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Neugasse 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#101/118
Neugasse
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Neugasse 2007 Oel/Leinwand 130×145 cm (c) Andrea Muheim
#102/118
Neugasse
2007
Oel/Leinwand
130×145 cm
 
Neugasse 2007 Oel/Leinwand 230×285 cm (c) Andrea Muheim
#103/118
Neugasse
2007
Oel/Leinwand
230×285 cm
 
Neugasse 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#104/118
Neugasse
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Autobahn 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#105/118
Autobahn
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Brauerstrasse 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#106/118
Brauerstrasse
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Josefwiese 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#107/118
Josefwiese
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Brauerstrasse 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#108/118
Brauerstrasse
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
Josefwiese 2007 Oel/Leinwand 145×160 cm (c) Andrea Muheim
#109/118
Josefwiese
2007
Oel/Leinwand
145×160 cm
 
Josefwiese 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#110/118
Josefwiese
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Josefwiese 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#111/118
Josefwiese
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
Josefwiese 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#112/118
Josefwiese
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Langstrasse 2006 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#113/118
Langstrasse
2006
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Langstrasse Unterführung 2007 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#114/118
Langstrasse Unterführung
2007
Oel/Leinwand
40×50 cm
Langstrasse 2006 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#115/118
Langstrasse
2006
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Langstrasse 2006 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#116/118
Langstrasse
2006
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Josefstrasse 2006 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#117/118
Josefstrasse
2006
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Röntgenplatz 2006 Oel/Leinwand 130×160 cm (c) Andrea Muheim
#118/118
Röntgenplatz
2006
Oel/Leinwand
130×160 cm
 
Eden Walk III 2017 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#1/118
Eden Walk III
2017
Oel/Leinwand
40×50 cm
Eden Walk II 2017 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#2/118
Eden Walk II
2017
Oel/Leinwand
40×50 cm
Eden Parking I 2017 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#3/118
Eden Parking I
2017
Oel/Leinwand
40×50 cm
Kingston 2017 Oel/Leinwand 25×39 cm (c) Andrea Muheim
#4/118
Kingston
2017
Oel/Leinwand
25×39 cm
Ankerstrasse 2017 Oel/Leinwand 53×63 cm (c) Andrea Muheim
#5/118
Ankerstrasse
2017
Oel/Leinwand
53×63 cm
 
Ankerstrasse 2017 Oel/Leinwand 50×66 cm (c) Andrea Muheim
#6/118
Ankerstrasse
2017
Oel/Leinwand
50×66 cm
 
Sihlquai, 4. Juni, 15-21 Uhr 2016 Oel/Sperrholz 21×24,7 cm (c) Andrea Muheim
#7/118
Sihlquai, 4. Juni, 15-21 Uhr
2016
Oel/Sperrholz
21×24,7 cm
Dienerstrasse 2013 Oel/Leinwand 75×80 cm (c) Andrea Muheim
#8/118
Dienerstrasse
2013
Oel/Leinwand
75×80 cm
Langstrasse 2013 Oel/Leinwand 75×80 cm (c) Andrea Muheim
#9/118
Langstrasse
2013
Oel/Leinwand
75×80 cm
 
Röntgenplatz 2013 Oel/Leinwand 70×80 cm (c) Andrea Muheim
#10/118
Röntgenplatz
2013
Oel/Leinwand
70×80 cm
Röntgenplatz 2013 Oel/Leinwand 75 80 cm (c) Andrea Muheim
#11/118
Röntgenplatz
2013
Oel/Leinwand
75 80 cm
 
Röntgenstrasse 2013 Oel/Leinwand 93×115 (c) Andrea Muheim
#12/118
Röntgenstrasse
2013
Oel/Leinwand
93×115
Röntgenplatz 2013 Oel/Leinwand 93×115 (c) Andrea Muheim
#13/118
Röntgenplatz
2013
Oel/Leinwand
93×115
 
Röntgenplatz 2013 Oel/Leinwand 93×115 cm (c) Andrea Muheim
#14/118
Röntgenplatz
2013
Oel/Leinwand
93×115 cm
Röntgenstrasse 2013 Oel/Leinwand 145×160 cm (c) Andrea Muheim
#15/118
Röntgenstrasse
2013
Oel/Leinwand
145×160 cm
Röntgenstrasse 2013 Oel/Leinwand 75×80 (c) Andrea Muheim
#16/118
Röntgenstrasse
2013
Oel/Leinwand
75×80
 
Röntgenplatz 2013 Oel/Leinwand 73×80 cm (c) Andrea Muheim
#17/118
Röntgenplatz
2013
Oel/Leinwand
73×80 cm
Langstrasse 2013 Oel/Leinwand 85×100 cm (c) Andrea Muheim
#18/118
Langstrasse
2013
Oel/Leinwand
85×100 cm
 
Langstrasse 2013 Oel/Leinwand 93×115 cm (c) Andrea Muheim
#19/118
Langstrasse
2013
Oel/Leinwand
93×115 cm
 
Neugasse 2013 Oel/Leinwand 93×115 cm (c) Andrea Muheim
#20/118
Neugasse
2013
Oel/Leinwand
93×115 cm
Tellstrasse 2013 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#21/118
Tellstrasse
2013
Oel/Leinwand
40×50 cm
Neugasse 2013 Oel/Leinwand 40×50 (c) Andrea Muheim
#22/118
Neugasse
2013
Oel/Leinwand
40×50
 
Dienerstrasse 2013 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#23/118
Dienerstrasse
2013
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Röntgenstrasse 2013 Oel/Leinwand 105×115 cm (c) Andrea Muheim
#24/118
Röntgenstrasse
2013
Oel/Leinwand
105×115 cm
Röntgenstrasse 2012 Oel/Leinwand 105×115 cm (c) Andrea Muheim
#25/118
Röntgenstrasse
2012
Oel/Leinwand
105×115 cm
Langstrasse 2012 Oel/Leinwand 105×115 cm (c) Andrea Muheim
#26/118
Langstrasse
2012
Oel/Leinwand
105×115 cm
Langstrasse 2012 Oel/Leinwand 130×160 cm (c) Andrea Muheim
#27/118
Langstrasse
2012
Oel/Leinwand
130×160 cm
 
Röntgenstrasse 2012 Oel/Leinwand 93×115 cm (c) Andrea Muheim
#28/118
Röntgenstrasse
2012
Oel/Leinwand
93×115 cm
Röntgenplatz 2012 Oel/Leinwand 93×115 cm (c) Andrea Muheim
#29/118
Röntgenplatz
2012
Oel/Leinwand
93×115 cm
 
Dienerstrasse 2012 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#30/118
Dienerstrasse
2012
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Röntgenplatz 2012 Oel/Leinwand 40×39 cm (c) Andrea Muheim
#31/118
Röntgenplatz
2012
Oel/Leinwand
40×39 cm
 
Langstrasse 2012 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#32/118
Langstrasse
2012
Oel/Leinwand
40×50 cm
Neugasse 2011 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#33/118
Neugasse
2011
Oel/Leinwand
40×50 cm
 
Langstrasse 2011 Oel/Leinwand 93×105 cm (c) Andrea Muheim
#34/118
Langstrasse
2011
Oel/Leinwand
93×105 cm
 
Josefstrasse 2011 2011 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#35/118
Josefstrasse
2011
2011
40×50 cm
 
Josefstrasse 2011 Oel/Leinwand 40×50 cm (c) Andrea Muheim
#36/118
Josefstrasse
2011
Oel/Leinwand
40×50 cm
Brauerstrasse 2011 Oel/Leinwand 145×160 cm (c) Andrea Muheim
#37/118
Brauerstrasse
2011
Oel/Leinwand
145×160 cm
Röntgenplatz 2011 Oel/Leinwand 145×160 cm (c) Andrea Muheim
#38/118
Röntgenplatz
2011
Oel/Leinwand
145×160 cm
Röntgenplatz 2011 Oel/Leinwand 100×160 cm (c) Andrea Muheim
#39/118
Röntgenplatz
2011
Oel/Leinwand
100×160 cm
Röntgenstrasse 2011 Oel/Leinwand 115×105 cm (c) Andrea Muheim
#40/118
Röntgenstrasse
2011
Oel/Leinwand
115×105 cm
 
×